Lärande och utveckling Elevbok 2:a uppl

Författare: Tove Phillips
Språk: Svenska
Utgiven: 2017-05
ISBN: 9789140694201
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Upplaga: 2
Vikt: 494 gram

Lärande och utveckling är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Lärande och utveckling handlar om människans utveckling från barndom till ålderdom och om hur vi utvecklar våra kunskaper och färdigheter. Denna andra upplaga har uppdaterats, fått en ny form och delvis skrivits om samt kompletterats med fördjupningar, aktuell forskning och nya övningsuppgifter. Läromedlet tar upp ämnen som motorisk-, intellektuell-, social- och emotionellutveckling, utvecklingsteorier, kunskapssyn, fostran och lärande.

Lärande och utveckling i korthet:
• består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb
• tar upp ämnen som motorisk-, intellektuell-, social- och emotionellutveckling, utvecklingsteorier, kunskapssyn, fostran och lärande

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Lärande och utveckling Elevbok 2:a uppl
av Tove Philips

Kurs:

Lärande och utveckling