Lärande och utveckling

Författare: Gabriella Bernerson
Språk: Svenska
Utgiven: 2012-07
ISBN: 9789152315781
Förlag: Sanoma Utbildning
Antal sidor: 296
Vikt: 600 gram
Lyssna på boken (MP3) ››

Boken är skriven för kursen Lärande och utveckling i det nya Barn- och fritidsprogrammet samt för Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendeinriktning.

I boken får eleven inblick i olika teorier om människans utveckling och socialisation. Hur vi formas av den miljö vi växer upp i och hur vår personlighet utvecklas eller hämmas i samspel med andra.

Boken ger också en förståelse för olika pedagogiska teorier och inriktningar som färgat synen på vad kunskap och inlärning är genom historien och fram till våra dagar. Hur vi skapar en inlärningsmiljö som främjar lust att lära och som tar vara på varje individs inneboende skaparkraft belyses också.

Kunskaper om vad barn behöver för att utvecklas till harmoniska individer synliggörs samt kunskaper om barns och ungdomars olika villkor för lärande.

I ett kapitel beskrivs gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för lärande. Varje kapitel avslutas med diskussions- och studieuppgifter.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Lärande och utveckling
av Gabriella Bernerson

Kurs:

Lärande och utveckling