Ledarskap och organisation

Författare: Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson
Språk: Svenska
Utgiven: 2015-06
ISBN: 9789147116454
Förlag: Liber
Upplaga: 1
Antal sidor: 248
Vikt: 564 gram

Passar jag som ledare? Hur kan jag som individ påverka gruppen? Vad är en konflikt? Hur är en bra chef? Dessa och många andra frågor behandlas i Ledarskap och organisation. Ledarskap och organisation kopplar samman det senaste inom ämnesområdena med kursen ledarskap och organisation. Faktatexten varvas med många exempel och tydliggörande illustrationer. Efter varje kapitel finns en sammanfattning, en ordlista med de centrala begreppen och övningar. Övningarna är nivågrupperade och gör det möjligt för elevernas att utveckla sina kunskaper och förmågor över de olika betygsstegen. Boken är en kraftigt omarbetad upplaga av Libers bästsäljare Organisation och ledarskap.

PEDAGOGISKA TANKAR
Ledarskap och organisation kopplar samman det senaste inom ämnesområdena med den historiska utvecklingen och paketerar det så att kopplingen till ämnesplanen blir tydlig. Läromedlet är uppbyggt så att eleven kan utveckla sina kunskaper och förmågor på olika nivåer.

KOMPONENTER
Ledarskap och organisation Fakta och uppgifter
Ledarskap och organisation Lärarhandledning (nedladdningsbar)

I läromedlet tas följande upp
– Organisations och ledarskap i en föränderlig tid
– Den ansvarstagande organisationen
– Organisationer förr och nu
– Organisationer i olika situationer
– Organisera idag och i morgon
– Ledarskap
– Organisationens kultur – dess själ
– Gruppen – en samling individer
– Motivation

Om författarna
Nils Nilsson är Lektor vid Linnéuniversitetet, Institutionen för organisation och entreprenörskap. Han har också ett långt förflutet i näringslivet. Jan-Olof Andersson är konsult och lärare i ekonomiska ämnen och en erfaren läromedelsförfattare.

Ledarskap och organisation
av Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson

Kurs:

Ledarskap och organisation