Människors miljöer Elevbok 2:a uppl

Författare: Tove Phillips
Språk: Svenska
Utgiven: 2016-09
ISBN: 9789140694195
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Upplaga: 2
Vikt: 514 gram

Människors miljöer är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Människors miljöer innehåller sex teman:
Sociologi och samhälle
Människa och miljö i samspel
Identitet
Faktorer som påverkar
Demokrati och mänskliga rättigheter
En värld för alla?

I den andra upplagan av Människors miljöer finns uppdateringar, fördjupningar i aktuell forskning och nya övningsuppgifter. Precis som i första upplagan behandlar läromedlet det fascinerande samspelet mellan människor och samhälle. Boken tar också upp ämnen som identitet, socialisation, mänskliga rättigheter och människors olika levnadsvillkor.

Människors miljöer i korthet:
• består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb
• läromedlet behandlar det fascinerande samspelet mellan människor och samhälle

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Människors miljöer Elevbok 2:a uppl
av Tove Phillips

Kurs:

Människors miljöer