Människors miljöer

Människors miljöer
Britt-Inger Olsson, Kurt Olsson
Häftad
Liber, 2011-11.
ISBN: 9789147103508

Vi föds alla in i en viss tidsperiod, på en bestämd plats och i en bestämd social miljö. Våra livsvillkor är mycket olika, men vi måste alla lära oss hantera den livssituation vi fötts till och skapa vårt eget liv.

Boken Människors miljöer handlar om detta och om hur vi människor möter, bemöter och samspelar med varandra. Vad vi bär med oss av livshistoria och uppfattningar vid möten med andra. Hur bra eller dåligt vi känner oss själva och hur vår inlevelse och förståelse av andra påverkar hur vi upplever och tolkar andra människor.

I början på varje kapitel finns en uppgift som aktiverar eleverna redan inledningsvis. Därefter varvas texten med diskussionsuppgifter och reflektionsövningar samt fallbeskrivningar med tillhörande uppgifter. Varje kapitel avslutas med ytterligare övningar som bearbetar och fördjupar texten. I slutet på kapitlet finns också en sammanfattning som både kan inleda och avsluta arbetsområdet. För att underlätta inläsning finns marginalord utsatta vid texten.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Människors miljöer
av Britt-Inger Olsson, Kurt Olsson

Kurs:

Internationellt arbete, Människors miljöer