Mänskligt – Psykologi 1 och 2a

Författare: Katri Cronlund, Gabriella Bernerson
Språk: Svenska
Utgiven: 2017-05
ISBN: 9789152325827
Förlag: Sanoma Utbildning
Antal sidor: 408
Vikt: 777 gram

Mänskligt – Psykologi 1 och 2a vill hjälpa eleverna till större förståelse för sig själv och andra och ge möjlighet att se människan i ett helhetsperspektiv. Därför visar boken på sambanden och sätter in teorier och kunskaper i sammanhang som är relevanta i vår samtid. Till stöd för förståelsen finns både modeller och bilder.

Boken vill väcka elevernas nyfikenhet och har tagit med nutida forskning och nya kunskapsfält. Psykologin och dess innehåll är historiska produkter. Eleverna ges möjlighet att förstå teorier utifrån den tid då de växte fram.

Ur innehållet:
Psykologi 1: Människan i fokus- psykologin blir vetenskap, Människan som informationsbehandlare –kognitionspsykologi, Människan som biologisk varelse-biologisk psykologi, Människan som social varelse-socialpsykologi, Människan i harmoni-självbilder och identitet, Människan under påfrestning-stress och kriser.

Psykologi 2: Psykologin i samhället, Människans olika personligheter, Människan i ständig utveckling, Människan i psykisk ohälsa, Den kulturella och mediala människan, Forskning och vetenskap inom psykologin.

Avsedd för:
Studerande som läser psykologikurserna 1 eller 2a på gymnasienivå.

Författare:
Gabriella Bernerson, legitimerad lärare i psykologi, samhällskunskap och sociologi samt skolledare vid S:t Botvids gymnasium i Botkyrka.
Katri Cronlund, legitimerad lärare i psykologi och samhällskunskap med mångårig erfarenhet som skolledare vid gymnasie- och vuxenutbildning.

Mänskligt – Psykologi 1 och 2a
av Katri Cronlund, Gabriella Bernerson

Kurs:

Psykologi 1