Medicin 1+2

Maria Bengtsson, Ulla Lundström
Danskt band
Gleerups, 2011-08
ISBN: 9789140672476

Medicin 1+2 vänder sig främst till Vård- och omsorgsprogrammets kurser Medicin 1 och 2 och är utformad efter ämnesplanerna för Gy 2011. Boken kan med fördel även användas inom andra utbildningar, samt som uppslagsbok.

Glöm alla svårlästa och torra kursböcker!
Medicin 1+2 bjuder på ett engagerande innehåll som är enkelt och lustfyllt att ta till sig. Rikligt med illustrationer och pedagogiska bilder förklarar och förtydligar texten, och i den webbaserade bildbanken hittar du mängder av material till gemensamma klassgenomgångar.

Tydligt upplägg som låter eleverna jobba självständigt
Varierande instuderingsuppgifter, riktligt med ordförklaringar och en tydlig förteckning över den medicinska terminologin – i Medicin 1+2 är det enkelt för eleverna att träna och repetera på egen hand. De många illustrationerna och fotografierna förtydligar resonemangen och samspelar väl med de pedagogiska texterna.

Medicin 1+2
av Maria Bengtsson, Ulla Lundström

Kurs:

Medicin 1, Medicin 2