Medicin 1

Kjell Hjelm, Vibeke von der Lieth, Marianne Looft, Inge Olsen, Henrik Andersen, Lissi Hansen
Häftad
Sanoma Utbildning, 2011-08
ISBN: 9789152302248

Medicin 1/Hjelm beskriver människokroppens uppbyggnad och funktion. Inom varje organsystem görs en genomgång av den friska människans anatomi och fysiologi, därefter beskrivs förändringar vid olika sjukdomstillstånd. Vanliga sjukdomar, deras orsaker, symtom, diagnos, undersökningar, behandlingar och prognos tas upp. Berättelser levandegör sjukdomsbeskrivningarna. Medicinsk terminologi ingår genomgående och förklaras på svenska i sitt sammanhang.

I boken finns även kapitel om Mikrobiologi, Undersökningsmetoder, Läkemedel, Första hjälpen vid akuta sjukdomar och skador, Samhällets insatser vid krig och katastrofer samt Brandsäkerhet.

Boken är översatt från danska av Elisabeth Dominique Lindström. Kjell Hjelm, omvårdnadslärare, har granskat och bearbetat texten samt utarbetat studieuppgifter. Han har även skrivit de kapitel som tillkommit i den svenska utgåvan.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Medicin 1
av Kjell Hjelm, Vibeke Von Der Lieth, Marianne Looft, Inge Olsen, Henrik Andersen

Kurs:

Medicin 1