Medicin 1 och 2

Författare: Elsie Setterberg
Språk: Svenska
Utgiven: 2011-08
ISBN: 9789147103546
Förlag: Liber
Upplaga: 1
Antal sidor: 640
Vikt: 1356 gram

Gratis webbapp ›› 

En heltäckande bok för bägge kurserna i medicin. Medicin 1 och 2 ger grundläggande kunskaper inom området med målet att läsaren ska utveckla en helhetssyn om människan och få förståelse för livsstilens betydelse för hälsan.

Utmärkande drag
– Innehåller 24 fallbeskrivningar, och fler än 600 instuderings- och arbetsuppgifter
– Läkemedelsrutor som innehåller: läkemedelsgrupp, effekt, biverkningar
– Innehåller ordförklaringar i marginalen för att underlätta inläsningen

För att bli en kompetent vårdare krävs att man har insikt i hur kroppen fungerar så att man förstår hur sjukdom och skador påverkar den. Det är sådan baskunskap som blir utgångspunkten för hur man ska tolka olika signaler på ohälsa och sjukdom och för hur man ska handla i olika vårdsituationer.

Medicin 1 och 2 ger denna kunskap både genom den informativa texten och genom att texten följs upp av instuderingsuppgifter och arbetsuppgifter samt av sjukdoms- och fallbeskrivningar. Dessutom finns ordförklaringar i marginalen för att underlätta inläsningen. Innehållet grundar sig på: anatomi, fysiologi, mikrobiologi, smitta, hygien, immunologi, sjukdomslära och farmakologi.

Dessutom finns avsnitt om historik, hur man bevarar sin hälsa, hur man ger första hjälpen vid skador eller hastigt insjuknande, hur man agerar vid brand och hur samhället organiserar sina insatser vid en katastrof.

Medicin 1 och 2 är i första hand avsedd som läromedel för ämnet medicin i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Den kan även användas som kurslitteratur i eftergymnasiala utbildningar som har kurser med medicinsk inriktning i sitt program.

Om författarna
Elsie Setterberg har lång erfarenhet av olika slags vårdutbildningar. Hon har skrivit ett flertal läromedel för vård- och omsorgsutbildning samt handböcker i första hjälpen.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Medicin 1 och 2
av Elsie Setterberg

Kurs:

Medicin 1, Medicin 2