Medicin 1

Urban Gillå
Danskt band
Sanoma Utbildning, 2011-08
ISBN: 9789152302224

Medicin 1/Gillå beskriver människokroppens uppbyggnad, utveckling och funktion samt orsaker och symtom på vanliga sjukdomar. För varje diagnos beskrivs undersökningsmetoder och olika behandlingar. Stor vikt har lagts vid vård och omsorg vid olika sjukdomstillstånd. Dessa kunskaper ska utveckla elevens förmåga att observera och rapportera förändringar i patientens och brukarens hälsotillstånd samt förmåga att handla vid akuta sjukdomstillstånd och skador. Den medicinska terminologin ingår som en naturlig del i texten. Berättelser ger eleven möjlighet att på ett nyanserat sätt få kunskaper om sambandet mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.

Varje kapitel avslutas med studieuppgifter.

Medicin 1 är rikt illustrerad med teckningar gjorda av Kari C Toverud, CMI, certifierad medicinsk tecknare.
Boken finns inläst och kan kostnadsfritt laddas ned Sanomas hemsida ››

Medicin 1
av Urban Gillå

Kurs:

Medicin 1