Medicin 2

Författare: Urban Gillå
Förlag: Sanoma Utbildning
Språk: Svenska
Utkommer: 2017-12-21
ISBN: 9789152325933

Medicin 2 beskriver detaljerat olika fysiologiska processer i kroppen, bland annat vätske- och elektrolytbalansen, syra-basbalansen, kroppens immunologiska system samt ämnesomsättningen. Flera stora sjukdomsgrupper, deras orsaker, symtom och diagnoser, gås igenom.

Dessa är till exempel cirkulations cirkulationsorganens sjukdomar, nervsystemets sjukdomar, respirationsorganens sjukdomar, rörelseorganens sjukdomar, endokrina sjukdomar samt cancer och tumörsjukdomar. Ett avsnitt om famakologi med läkemedel som är aktuella för de olika sjukdomsgrupperna ingår också.

Ur innehållet:
Cellen och cellfysiologi, Urinorganens sjukdomar och fysiologi, Vätske- och elektrolytbalansen, Mag- och tarmkanalens sjukdomar och fysiologi, Nutrition och näringsfysiologi, Immunologi, Diabetes, Undersökningar och medicinska behandlingar.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Medicin 2
av Urban Gillå

Kurs:

Medicin 2