Mental träning

Författare: Maria Braula
Förslag: Sanoma Utbildning
Utgivning: 2014-04-08
ISBN: 9789152325957
Lyssna på boken (Mp3) ››

Mental träning beskriver hur man genom olika mentala avslappnings- och träningsmetoder kan bli bättre på stresshantering och på att skapa strategier för att nå sina mål.

Mental träning beskriver hur man genom olika mentala avslappnings- och träningsmetoder kan bli bättre på stresshantering och på att skapa strategier för att nå sina mål. Boken ger en kort introduktion  till den mentala träningens historik och den forskning som har gjorts inom området. Författaren visar i boken att mental träning kan ha många olika användningsområden; bland annat kan man förbättra sin studieteknik, lättare hitta och förstärka sin motivation samt formulera målbilder som hjälper en att uppnå det man har föresatt sig. Mental träning kan också vara till hjälp för att förbättra självkänslan och självkännedomen, vilket i förlängningen även kan gynna samarbetsförmågan och relationerna till omgivningen. Till kapitlen finns studieuppgifter, reflektions- och diskussionsfrågor samt vägledda övningar där eleven på egen hand eller i samverkan med andra, ges möjlighet att pröva på mental träning.

Ur innehållet:
Stress och stresshantering, Motivation och prestationer i ett kulturellt perspektiv, Mental träning som personlig utveckling, Studieteknik och mental träning, Mental träning, kreativitet och samarbete.

Avsedd för: Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, idrottsklasser, folkhögskolor.

Författare: Maria Braula, lärare i idrott, mental träning och svenska.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Mental träning
av Maria Braula

Kurs:

Mental träning