Näringslära

Författare: Ingrid Christenson, Ing-Marie Sundling
Språk: Svenska Utgiven: 2010-01
ISBN: 9789147092482
Förlag: Liber
Upplaga: 2
Antal sidor: 240

Boken Näringslära ger både grundläggande och fördjupande kunskaper och fungerar därför både för dem som är nybörjare och för dem som redan känner till en del om ämnesområdet.

Näringslära är ett område som är viktigt inom så vitt skilda yrken som för kockar, dietister och idrottare. Men eftersom näringslära är nyckeln till bra kosthållning och därmed en god hälsa är det också viktigt för den enskilde individen.

Boken Näringslära tar upp sambandet mellan kost och hälsa ur globalt, regionalt och individuellt perspektiv. Globalt behandlas olika orsaker till svält och undernäring. Regionalt fokuseras texten på friskvård och västvärldens hälsoproblem. Individuellt förtydligas vad som styr våra matvanor och kopplingen mellan mat, näring och energi samt vilken kost som är lämplig vid olika skeenden i livet.

Ett separat kapitel tar upp dietetik och beskriver specialkoster och koster vid särskilda behov. Varje avsnitt om respektive näringsämne avslutas med basfakta, avsedda för repetition. Faktarutor, texten under rubriken ”Bra att veta” och marginaltexter kan läsas som fördjupning. Boken avslutas med livsmedelstabeller och näringsrekommendationer. Livsmedelstabellerna är ordnade efter matcirkelgrupperna.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Näringslära
av Ingrid Christenson, Ing-Marie Sundling

Kurs:

Kost och hälsa