Om ungdomskulturer

Författare: Tove Phillips
Språk: Svenska
Utgiven: 2014-10
ISBN: 9789140678348
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Upplaga: 1
Vikt: 472 gram

Om ungdomskulturer är ett läromedel skrivet för kursen ungdomskulturer. Läromedlet består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb.

Om ungdomskulturer innehåller fem teman:
Ungdomar
Teoretiska perspektiv
Ungdomskulturer
Roll och identitet
Ungdomspolitik

Om ungdomskulturer besvarar frågor som: Hur var det att vara ung förr? Vad innebär det att vara punkare, hiphopare eller skejtare? Vad gör ungdomar på fritiden? Vad gör samhället för att förebygga destruktivt beteende hos
ungdomar?

Om ungdomskulturer i korthet:
• består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb
• behandlar till exempel ungdomars roll i samhället och hur den har förändras historiskt, olika ungdomskulturer och hur de uppstått samt ungdomspolitik och samhällets ungdomsarbete

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Om ungdomskulturer
av Tove Phillips

Kurs:

Ungdomskulturer