Palliativ vård

Författare: Inger Fridegren, Susanne Lyckander
Språk: Svenska
Utgiven: 2013-08
ISBN: 9789147108046
Förlag: Liber
Upplaga: 3
Antal sidor: 168
Vikt: 336 gram

En varmt skriven bok om ett svårt ämne! Palliativ vård ger en inblick i hur det är att vårda svårt sjuka och döende människor. Områden som tas upp är bland annat att lindra och trösta, om krisen, etiken och sorgen och om de olika vårdformer som finns.

Utmärkande drag
– Samtalsfrågor och sammanfattning avslutar varje kapitel
– En och samma fallbeskrivning som byggs på efterhand ger kontinuitet
– Värdefull matris med omhändertagande efter döden med hänsyn till religiös övertygelse
– Marginalord underlättar inläsningen
Palliativ vård betyder aktiv helhetsvård av den som har en obotlig och dödlig sjukdom. Målet är att göra den sista tiden i livet för en obotligt sjuk person så bra och smärtfri som möjligt genom att se till hela livssituationen, både fysiskt och psykiskt, socialt och andligt.

Boken Palliativ vård har denna helhetssyn. Texten behandlar bland annat hur viktigt det är med lyhördhet, flexibilitet och empati för att kunna ge god palliativ vård. Den tar också upp hur det är att vara närstående till en person som ska dö. Boken ger även läsaren en möjlighet att reflektera över sin egen inställning till livet och döden.

Genom fallbeskrivningar får läsaren följa en äldre man, Gösta, från det att han får sin cancerdiagnos tills dess att han dör. Texten beskriver inte bara Göstas situation och upplevelser utan även familjens och vårdpersonalens.
Boken har en klar struktur med samtalsfrågor i varje kapitel. Dessa frågor har författarna själva använt i undervisningsgrupper för att inspirera till reflektion och locka till eftertanke. För att underlätta för elever som inte har svenska som modersmål finns svårare ord förklarade i marginalen. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning.

I den nya upplagan av Palliativ vård har det första kapitlet, Palliativ vård ur historiskt och filosofiskt perspektiv, byggts ut för att ta upp de förändringar som skett inom den palliativa vården under de senaste åren. Vidare har avsnittet om de utmaningar som den palliativa vården står inför uppdaterats och utvidgats. För att möta kraven i den nya ämnesplanen har innehållet om hygien och ergonomi utökats.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Palliativ vård
av Inger Fridegren, Susanne Lyckander

Kurs:

Palliativ vård