Pedagogiska teorier och praktiker

Pedagogiska teorier och praktiker täcker in hela kursen och tar upp pedagogiska teorier/skolor och hur dessa används i praktiken samt pedagogiska förhållningssätt, t ex hur man implementerar värdegrunden i det pedagogiska arbetet.

Pedagogiska teorier och praktiker besvarar frågor som:

  • Vilka är grundtankarna i Vygotskijs pedagogiska teorier?
  • Hur arbetar man i en Montessoriskola?
  • Vad bör man tänka på när man utformar miljön i förskolan?
  • Vilken betydelse har bemötande i den pedagogiska verksamheten?

Författare till Pedagogiska teorier och praktiker är Tove Phillips, lärare på Barn- och fritidsprogrammet, läromedelsförfattare och skribent.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Pedagogiska teorier och praktiker
av Tove Philips

Kurs:

Pedagogiska teorier och praktiker