Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap
Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm
Häftad
Sanoma Utbildning, 2014
ISBN: 9789152319062

Pedagogiskt ledarskap sätter fokus på individen, gruppen och ledaren. I boken beskriver författarna synen på kunskap och teorier om lärande samt hur olika pedagogiska synsätt påverkat och påverkar den pedagogiska ledarens arbetssätt. Ett kapitel beskriver hur värderingar påverkar våra ställningstaganden i livet, våra attityder till andra och händelser i tillvaron.

Innehållet i boken lyfter även fram genus- och jämställdhetsperspektivet och hur detta bör genomsyra den pedagogiska ledarens arbete. Hur förändringar inom arbetslivet påverkar den enskilde individen och arbetsgruppen belyses också.

Ur innehållet:
Organisationsteorier, Ledarskap, Feedback- och utvärderingsmodeller, Kommunikationsteorier, Konflikthantering och svåra samtal, Lösningsfokuserat förhållningssätt, Källor och källkritik.

Pedagogiskt ledarskap
av Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm

Kurs:

Pedagogiskt ledarskap