Praktisk kunskap i socialt arbete

Den som möter en människa i ett professionellt sammanhang har alltid sig själv med i mötet. Hur påverkar de egna erfarenheterna och praktiska kunskaperna hur man förstår och bemöter till exempel en klient i socialt arbete? Vad är praktisk kunskap och hur skapas den i människovårdande professioner?

Dessa frågor bildar utgångspunkt för den här boken. Praktisk kunskap, som här kallas naiva teorier, jämförs med vetenskaplig kunskap, och förhållandet mellan dessa kunskapsformer undersöks. I boken diskuteras också hur den praktiska kunskapen förhåller sig till socialarbetarens personliga erfarenheter. En annan aspekt som tas upp är hur samspelet i arbetsgruppen och i arbetsorganisationen påverkar arbetet. Författaren presenterar också en modell för utveckling och fördjupning av den praktiska kunskapen som kan användas i såväl utbildning som i det dagliga arbetet.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Praktisk kunskap i socialt arbete
av Eric Olsson

Kurs:

Socialt arbete