Psykiatri 1

Författare: Barbro Blume, Inga-Lisa Sigling
Språk: Svenska
Utgiven: 2013-10
ISBN: 9789147108039
Förlag: Liber
Upplaga: 1
Antal sidor: 176
Vikt: 352 gram

Att ha kunskaper i psykiatri underlättar allt arbete man gör bland människor. Alla har vi våra individuella personligheter, och gränsen mellan friskt och sjukt är flytande.

Utmärkande drag
– Grundläggande kunskaper
– Fler än 20 fallbeskrivningar på 171 sidor
– Extra tydliga sammanfattningar och nivåanpassade uppgifter avslutar varje del

Psykiatri 1 beskriver på ett enkelt och överskådligt sätt vanliga psykiska störningar, orsaker, förlopp, behandling, omvårdnad och återhämtning. Den tar också upp personlighetsutveckling, kommunikation och kriser.
Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och nivåanpassade uppgifter.
Boken är främst avsedd för kursen psykiatri 1 på vård- och omsorgsprogrammet, men den är också lämplig för alla utbildningar och yrken där man behöver grundläggande kunskaper i psykiatri.

Om författarna
Barbro Blume har lång erfarenhet av vårdutbildning för gymnasieungdomar, vuxenstuderande och av kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorg och psykiatri.
Inga-Lisa Sigling har arbetat som vårdlärare och arbetar nu som konsult med handledning och utbildning. Hon är aktiv i Schizofreniförbundet samt i Studieförbundet Vuxenskolans cirklar för psykiskt funktionshindrade.

Psykiatri 1
av Barbro Blume, Inga-Lisa Sigling

Kurs:

Psykiatri 1