Psykiatri 1

Författare: Ann-Marie Göransson
Förlag: Sanoma Utbildning
Häftad (flexband)
Språk: Svenska
Antal sidor: 216
Utg.datum: 2011-07-04
Dimensioner: 250 x 180 x 15 mm
Vikt: 460 g
ISBN: 9789152307595

Psykiatri 1 är en ny programgemensam kurs i Vård- och omsorgsprogrammet. I boken beskriver personer med olika psykiska funktionsnedsättningar hur de upplever att drab-bas av psykisk ohälsa.

Psykiatri 1 beskriver hur personer med olika psykiska funktionsnedsättningar upplever att drabbas av psykisk ohälsa. Deras berättelser åtföljs av strukturerade beskrivningar av hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i form av olika symtom och andra kännetecken. Personerna berättar hur de vill att mötet med olika yrkesgrupper ska vara. Dessa berättelser bidrar till att utveckla elevens förmåga att möta personer, som mår psykiskt dåligt, med respekt, lyhördhet och empati. Kommunikation och möte med patient och brukare kräver kunskap om olika former av psykiatrisk behandling, omvårdnad, omsorg samt bemötande och förhållningssätt. Innehållet utgår från evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Kapitlen avslutas med Reflektera och Diskutera.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Psykiatri 1
av Ann-Marie Göransson

Kurs:

Psykiatri 1