Psykologi för gymnasiet 2a och 2b

Författare: Nadja Ljunggren
Språk: Svenska
Utgiven: 2015-07
ISBN: 9789147117444
Förlag: Liber
Upplaga: 1
Antal sidor: 224
Vikt: 340 gram

Utgångspunkten för denna serie har varit att göra läroböcker som, förutom att de innehåller alla väsentliga kunskapsområden och perspektiv inom psykologiämnet, gör att eleverna läser den av eget intresse. Som ett komplement till de två kursböckerna finns Fallbeskrivningar i psykologi samt en reportagebok som beskriver hur det är att leva med psykisk sjukdom. Psykologi för gymnasiet är framtagna för kurserna 1, 2a och 2b.

Psykologi 2a och 2b
Hur påverkas vår koncentrationsförmåga, sömn och stressnivå av att vi kan kommunicera med andra människor dygnet runt? Vilket inflytande har de sociala medierna över vår självbild? Är våldsamma datorspel farligt – vad säger forskarna? Varför leker egentligen barn? Vad händer i hjärnan när vi ”tycker om” en produkt? Hur ser forskarna i dag på relationen mellan arv och miljö? Finns det psykologiska förklaringar till varför människor vill veta och förstå?
Författaren Nadja Ljunggren tar upp aktuella ämnen och resonerar kring dessa både utifrån etablerade teorier och ny forskning. Syftet är att läsaren ska få idéer kring hur man kan använda kunskaper inom psykologi för att förstå processer i samhället och inom sig själv.

 

Om författarna
Nadja Ljunggren är författare samt lärare i svenska och psykologi.

Psykologi för gymnasiet 2a och 2b
av Nadja Ljunggren

Kurs:

Psykologi 2b