Samhällsbaserad psykiatri

Författare: Inger Andersson-Höglund, Britt Hedman-Ahlström
Språk: Svenska
Utgiven: 2012-06
ISBN: 9789152315163
Förlag: Sanoma Utbildning
Antal sidor: 194 Vikt: 323 gram
Lyssna på boken (mp3) ››

Samhällsbaserad psykiatri beskriver den öppna psykiatriska verksamheten som bedrivs av kommuner, landsting och regioner. Författarna lägger tonvikten på personalens attityder och förhållningssätt till psykisk hälsa och ohälsa samt till personer med psykisk funktionsnedsättning. Återhämtning från psykisk sjukdom, rehabilitering, arbete och sysselsättning är områden som också tas upp i boken. Berättelser ger eleven möjlighet till reflektion och ökad förståelse.

Studieuppgifter, tips på litteratur och webbadresser avslutar varje kapitel.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Samhällsbaserad psykiatri
av Inger Andersson-Höglund, Britt Hedman-Ahlström

Kurs:

Samhällsbaserad psykiatri