Samhällskunskap 1a1

Författare: Frank Lundberg, Lars Olsson
Språk: Svenska
Utgiven: 2011-03
ISBN: 9789173069137
Förlag: Interskol förlag
Upplaga: 1
Antal sidor: 176

Läromedlet är anpassat till ämnesplanen Samhällskunskap1a1, 50 poäng för den nya gymnasieskolanGY 2011 och motsvarande för den gymnasialavuxenutbildningen.

Samhällskunskap 1a1 har en klar och tydlig strukturoch som väl tillgodoser de breda elevkategorier somläser 50p-kursen.Författarna har arbetat med att använda ett lättlästspråk.

Bildmaterialet är rikligt och stimulerar till reflektionoch eftertanke.Varje avsnitt följs upp med ”Minns du”-frågor förkontroll av grundläggande termer och begrepp, samtuppgifter som eleverna kan arbeta med på olika nivåer.

Samhällskunskap 1a1 arbetar mycket med demokratibegreppet,mänskliga rättigheter, identiteter,relationer och livsvillkor. Andra exempel är globalafrågor, historiska perspektiv och framtidsvisioner.

Hållbar utveckling, jämställdhet, källkritik och kulturellafrågor är exempel på andra viktiga områden iläromedlets innehåll.Analys av samhällsfrågor och privatekonomi intarockså plats i läromedlet.

Samhällskunskap 1a1
av Frank Lundberg, Lars Olsson

Kurs:

Samhällskunskap 1a1