Socialpedagogik

Författare: Helen Carlander
Förlag: Sanoma Utbildning
Häftad (flexband), 2014
Språk: Svenska
Antal sidor: 256
Utg.datum: 2014-10-24
ISBN: 9789152323533

Socialpedagogik beskriver det mångfacetterade arbetet med personer i utanförskap eller de som riskerar att hamna i utanförskap. Fokus är lagt på lärande och den enskildes möjligheter till utveckling. Författaren tar upp olika förklaringsmodeller till utanförskap och problematiska livssituationer, samt beskriver de olika arbetssätt och metoder.

Det mellanmänskliga, professionella och dialogiska förhållningssättets betydelse går som en röd tråd genom boken. I kapitalet som behandlar APL ger författaren förslag på uppgifter som eleven kan göra under sin praktik inom vård och omsorg. Där finns också uppgifter för utvärdering och dokumentation.

Ur innehållet: Centrala begrepp, Problemlösande samtal, Livsvillkor, Omsorgsarenor, Livsvärld – Systemvärld, Empowerment, Kommunikativa och strategiska handlingar, Socialpedagogik ur ett historiskt perspektiv.

Vill du lyssna på texterna i boken?
Hela boken finns inspelad i mp3-filer som är gratis att lyssna på direkt på webben eller att ladda ner. Socialpedagogik i ljudbok (mp3-format) ››

Socialpedagogik
av Helen Carlander

Kurs:

Socialpedagogik