Socialt arbete

Kartonnage (board book)
Författare: Tove Phillips
Språk: Svenska
Utg.datum: 2013-07-30
Förlag: Gleerups Utbildning AB
ISBN: 9789140685216

Socialt arbete täcker in hela kursen Socialt arbete. Den är modern och lättillgänglig, samtidigt som den ger en grundlig genomgång av ämnet. Läroboken har en tydlig och kursrelaterad struktur och är enkel att arbeta med. Den är intresseväckande och uppmuntrar elevaktivt lärande genom fallbeskrivningar, diskussionsfrågor och uppgifter.

Till boken finns en mycket användbar lärarhandledning samt en lärarwebb med ytterligare material.

Socialt arbete
av Tove Phillips

Kurs:

Socialt arbete