Sociologi

Författare: Rolf Lidskog
Språk: Svenska
Utgiven: 2013-03
ISBN: 9789147103751
Förlag: Liber
Upplaga: 1
Antal sidor: 240
Vikt: 466 gram

Hur utvecklas vi till att bli självständiga personer? Hur förändras samhället? Vad menas med att samhället är globalt och urbant? Varför är demokratiska samhällen ändå ojämlika?

Boken Sociologi handlar om samhället och människan som samhällsvarelse. Utgångspunkten är att människan och samhället hör ihop, de kan bara finnas tillsammans. Utan människor finns inget samhälle, men utan samhälle finns heller inte några människor. Vi blir självständiga personer med tankar, känslor och vilja genom att leva med andra människor.

Boken innehåller tre grundläggande kapitel: om människan, om samhället och om sociologi som vetenskap. Därefter följer tre kapitel om vårt nuvarande samhälles utformning: om globalisering och urbanisering, om samhällets skiktning (klass, kön och etnicitet) och om förändringar på tre centrala samhällsområden: familj, utbildning och arbete. Varje kapitel inleds med konkreta exempel och avslutas med diskussionsfrågor.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Sociologi
av Rolf Lidskog

Kurs:

Sociologi