Specialpedagogik 1 Andra upplagan

Författare: Sonja Svensson Höstfält
Språk: Svenska
Utgiven: 2016-07
ISBN: 9789152331972
Förlag: Sanoma Utbildning
Antal sidor: 256
Vikt: 519 gram
Lyssna på boken (mp3) ››

Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten är ett perspektiv och ett förhållningssätt som medverkar till att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället.
Boken innehåller diskussionsuppgifter, sammanfattningar och exempel som förtydligar begrepp och fakta.

Ur innehållet:
Historik, Kommunikation, Pedagogik, Funktionsnedsättningar, Metoder, Stöd och hjälpmedel, Anhörigas roll, Dokumentation.

Avsedd för:
Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal och personal inom barn- och fritidsområdet samt Yrkeshögskolan.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Specialpedagogik 1 Andra upplagan
av Sonja Svensson Höstfält

Kurs:

Specialpedagogik 1, Specialpedagogik 2