Specialpedagogik 2

Titel: Specialpedagogik 2
Författare: Monica Johansson
Utgiven: 2015-06
ISBN: 9789147108329
Förlag: Liber
Antal sidor: 208

Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i serien olika funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska insatser.

Specialpedagogik 2 handlar om specialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet och hur sådant arbete kan bidra till lärande och utveckling för både individer och verksamheter. Innehållet är en fördjupning och utveckling av de mer grundläggande kunskaperna i Specialpedagogik 1.

Specialpedagogik 2 har två inledande kapitel om utgångspunkter, centrala begrepp och arbete inom specialpedagogisk verksamhet. Sedan följer fem kapitel med fördjupande kunskaper om arbete inom olika verksamheter:
– boende
– utbildning
– arbete och daglig verksamhet
– fritidsverksamhet
– habilitering och samverkan.

Om författaren
Författaren Monica Johansson är verksam vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hon har många års erfarenhet av undervisning på gymnasium och inom vuxenutbildning.

Specialpedagogik 2
av Monica Johansson

Kurs:

Specialpedagogik 2