Specialpedagogik 2

Titel: Specialpedagogik 2
Författare: Sonja Svensson Höstfält
Utgiven: 2013-06
ISBN: 9789152316061
Förlag: Sanoma Utbildning
Antal sidor: 159

Specialpedagogik 2 fördjupar och utvecklar kunskaperna inom specialpedagogiken. I boken har författaren lyft fram barnperspektivet även om innehållet ska kunna användas i verksamheter som vänder sig till alla åldrar. Innehållet i boken präglas av det salutogena perspektivet och de fyra grundpelarna i värdegrundsarbete: ömsesidig trygghet – hänsyn – respekt – tillit. Med utgångspunkt i berättelser vill författaren förtydliga begrepp och förklaringar samt ge eleven möjlighet till reflektion över etiska dilemman.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Specialpedagogik 2
av Sonja Svensson Höstfält

Kurs:

Specialpedagogik 2