Teknisk psykologi Psykologi 2b Lärobok (2:a uppl)

Författare: Mats Danielsson
Språk: Svenska
Utgiven: 2013-01
ISBN: 9789127427464
Förlag: Natur Kultur Läromedel
Upplaga: 2

Psykologi 2b Teknisk psykologi, 2:a upplaganI den andra upplagan av Psykologi 2b Teknisk psykologi ligger fokus på att undervisningen ska fördjupa några psykologiska perspektiv och tillämpningsområden.

Utifrån samspelet mellan människor och teknik beskriver och diskuterar den bland annat kognitionspsykologi och socialpsykologi.

Boken tar även upp frågor som:Vad händer när tekniken ersätter människan?Vad är ett bra gränssnitt?Hur bearbetar vi information med våra sinnesorgan?Vad händer när vi använder tekniska system tillsammans med andra?Boken är indelad i följande sju kapitel:Vad är teknisk psykologi?Människan och teknikenVarseblivningMinneTänkande och problemlösningMotivation och stressAtt verka tillsammans.Sammantaget ger de en helhetssyn över ett viktigt och spännande forskningsfält. Samtliga kapitel är fyllda av konkreta exempel, scheman och illustrationer. Det finns även ett stort antal uppgifter i boken som eleverna kan arbeta med.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

 

Teknisk psykologi Psykologi 2b Lärobok (2:a uppl)
av Mats Danielsson

Kurs:

Psykologi 2b