Utveckling, livsvillkor och socialisation

Häftad. Bokförlaget Natur och Kultur, Sverige, 2000.

Detta är en grundläggande bok om hur barn, ungdomar och vuxna utvecklas i samspel med sin omgivning och införlivas som samhällsmedborgare. Här beskrivs utvecklingspsykologiska teorier och hur de representerar olika sätt att se på betydelsen av det medfödda biologiska arvet, den miljö man växer upp i och på vuxnas pedagogiska förhållningssätt till barn.

Boken visar hur dessa olika faktorer hänger ihop och påverkar varandra. Utvecklingen under hela livet är beroende av människans fysiska och psykiska förändring, samhällets normer samt sociala och ekonomiska levnadsförhållanden.

Denna nya utgåva är anpassad till skolverkets revidering av innehållet i kursen utveckling, livsvillkor och socialisation inom ämnet barn- och fritidskunskap. Avsnitten om funktionshinder och människors behov av särskilt stöd, och beskrivningen av olika teorier om vuxenlivet – att växa som vuxen – har utökats.

Författarna vill stimulera läsaren till att känna inlevelse, förståelse och respekt för individuella skillnader. Textinnehållet och de många illustrationerna utgör ett bra underlag för diskussioner.

Boken riktar sig i första hand till gymnasieskolans barn- och fritidsprogram men även till andra utbildningar som behandlar ämnesområdet.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Utveckling, livsvillkor och socialisation
av Anette Modigh, Maj-Lis Olsson

Kurs:

Ungdomskulturer