Vård och omsorg vid demenssjukdomar

Författare: Margareta Skog
Språk: Svenska
Utgiven: 2012-09
ISBN: 9789152319666
Förlag: Sanoma Utbildning
Antal sidor: 280 Vikt: 573 gram
Lyssna på boken (mp3) ››

Vård och omsorg vid demenssjukdomar presenteras utifrån det palliativa arbetssättets fyra hörnstenar: symtomkontroll, kommunikation och relation, närståendestöd och teamarbete. En faktadel om demenssjukdomar inleder boken. Kapitlen avslutas med frågor och funderingar som manar till eftertanke och reflektion. Boken tar upp alla områden som finns i Socialstyrelsens riktlinjer om demensvård.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Vård och omsorg vid demenssjukdomar
av Margareta Skog

Kurs:

Vård och omsorg vid demenssjukdom