Vård- och omsorgsarbete 1 Andra upplagan

Författare: Monica Imborn, Britta Åsbrink, Kjell Hjelm
Språk: Svenska
Utgiven: 2017-11
ISBN: 9789152330807
Förlag: Sanoma Utbildning
Antal sidor: 224
Vikt: 606 gram
Lyssna på boken (mp3) ››

Vård- och omsorgsarbete 1 ger eleven möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper i vård och omsorg samt förmågan att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt, etiskt, estetiskt hygieniskt, ergonomiskt och pedagogiskt sätt.
Författaren betonar vikten av god kommunikation, gott bemötande och ett väl fungerande samarbete samt beskriver olika förhållningssätt för att detta ska kunna uppnås. I boken beskrivs varför och hur observationer och vanligt förekommande medicintekniska uppgifter utförs.

Berättelser i boken ger underlag för reflektion och diskussion och bidrar till att eleven utvecklar en helhetssyn och ett empatiskt förhållningssätt.

Boken är skriven på lättbegriplig svenska och innehåller varierande former av studieuppgifter.

Ur innehållet:
Historiskt perspektiv, Centrala begrepp, Gerontologi, Personlig vård, Mat-dryck-vila, Administrativa uppgifter, Sekretess, Informationsteknik, Förflyttningsteknik och Tekniska hjälpmedel.

Avsedd för:
Vård- och omsorgsprogrammet, yrkesintroduktion, kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

 

Vård- och omsorgsarbete 1 Andra upplagan
av Monica Imborn, Britta Åsbrink

Kurs:

Vård- och omsorgsarbete 1