Vård och omsorgsarbete 1

Författare: Maria Christidis
Språk: Svenska
Utgiven: 2016-05
ISBN: 9789140682123
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Upplaga: 1
Vikt: 584 gram

Vård- och omsorgsarbete 1 täcker in hela kursen Vård- och omsorgsarbete 1. Vårdens arbetsuppgifter och arbetsmetoder gås igenom grundligt och pedagogiskt. Andra viktiga moment i boken är mötet med vårdtagaren, vårdens etik samt gerontologi.

Lärverktyget har en tydlig och kursrelaterad struktur och är enkel att arbeta med. Den är intresseväckande och uppmuntrar elevaktivt lärande genom fallbeskrivningar, diskussionsfrågor och uppgifter. Som komplement finns dessutom en mycket användbar lärarhandledning. Vård- och omsorgsarbete 1 finns även som interaktiv bok.

Vård- och omsorgsarbete 1 passar dig som:
• vill vara säker på att få med hela kursens innehåll i en tydlig struktur
• vill ha ett modernt och aktuellt läromedel
• vill ha ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande
• vill ha tillgång till lärarhandledning med massor av extramaterial

Författare till Vård- och omsorgsarbete 1 är Maria Christidis. Maria är legitimerad sjuksköterska och doktorand i didaktik med inriktning på undervisningsstrukturer i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Maria är också verksam lärare och undervisar i svenska, engelska samt i vård- och omsorg. Hon är certifierad lärare av Stiftelsen Svensk Skola för sin pedagogiska skicklighet.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Vård och omsorgsarbete 1
av Maria Christidis

Kurs:

Vård- och omsorgsarbete 1