Vård- och omsorgsarbete 2

Författare: Anna-Lena Stenlund
Förlag: Gleerups Utbildning AB
UTKOMMER: 2018-01-29
ISBN: 9789140695413

Vård- och omsorgsarbete 2 täcker in hela kursen Vård- och omsorgsarbete 2. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

I Vård- och omsorgsarbete 2 fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Vård- och omsorgsarbete 2 vill ge eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetets komplexa uppgifter.

Eleverna får lära sig om frågeställningar som:
* På vilket sätt har omvårdnadsteorier påverkat hur vården ser ut idag?
* Vilka är vanligt förekommande sjukdomar och hur ger man då vård och omsorg?
* Vilka lagar och regler styr vård och omsorg?
* Vilka sociala insatser kan bli aktuella och hur fungerar de?
* Hur kan arbeta med rehabilitering och habilitering?
* Hur fungerar vård i livets slutskede?

Vård- och omsorgsarbete 2 i korthet:
* ett modernt och aktuellt läromedel
* ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande
* tillgång till lärarmaterial med extrastöd

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Vård- och omsorgsarbete 2
av Anna-Lena Stenlund

Kurs:

Vård- och omsorgsarbete 2