Vård- och omsorgsarbete 2 (Sanoma)

Författare: Kjell Hjelm, Monica Imborn, Britta Åsbrink
Språk: Svenska
Utgiven: 2019-05
ISBN: 9789152354353
Förlag: Sanoma Utbildning
Upplaga: 2
Vikt: 825 gram

Boken bygger på kunskaper från kursen Vård- och omsorgsarbete 1 och består av tre delar:

  1. Redogör för hur vården och omsorgen är organiserad i Sverige, vilka lagar och förordningar som reglerar dessa verksamheter, samt beskriver även några av dess verksamhetsområden mer ingående.
  2. Beskriver vården och omsorgen vid olika sjukdomstillstånd samt hur personalen genom att göra olika observationer och bedömningar lättare kan avgöra vilka vård- och omsorgsinsatser som behöver sättas in.
  3. Beskriver olika behandlingar och provtagningar som är vanligt förekommande inom vård och omsorg.
Vård- och omsorgsarbete 2 (Sanoma)
av Kjell Hjelm, Monica Imborn, Britta Åsbrink

Kurs:

Vård- och omsorgsarbete 2