Vård- och omsorgsarbete 2

Författare: Monica Imborn
Författare: Britta Åsbrink
Förlag: Sanoma Utbildning
Häftad (flexband)
Språk: Svenska
Antal sidor: 272
Utg.datum: 2012-05-04
Dimensioner: 245 x 175 x 15 mm
Vikt: 545 g
ISBN: 9789152315187

Vård- och omsorgsarbete 2 består av två delar:

Del 1 beskriver den fysiska och psyko-sociala arbetsmiljön inom vård och omsorg, hur social dokumentation skrivs på ett etiskt och säkert sätt samt hur biståndsbedömning leder fram till konkreta hjälp- och stödinsatser. Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation samt aktuell lagstiftning förklaras ingående. Socialtjänstens insatser för barn, familjer, personer med funktionsnedsättning och äldre beskrivs i ett särskilt kapitel. I kapitlet Anhöriga lyfter författarna fram de anhörigas roll och socialtjänstens insatser för anhöriga.

Del 2 beskriver vården och omsorgen vid vanliga sjukdomar och hur rehabilitering och habilitering planeras utifrån personens behov, önskemål och förutsättningar. I kapitlet Hälso- och sjukvårdsuppgifter beskrivs bland annat syrgasbehandling, sugning av övre luftvägar, sondmatning, katetrisering och blodprovstagning. Kapitlen innehåller berättelser, studieuppgifter och webbadresser.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Vård- och omsorgsarbete 2
av Monica Imborn, Britta Åsbrink

Kurs:

Vård- och omsorgsarbete 2