Vårdpedagogik och handledning

Författare: Rune Johansson, Lars Skärgren
Språk: Svenska Utgiven: 2014-01
ISBN: 9789147108053
Förlag: Liber
Upplaga: 1
Antal sidor: 248
Vikt: 482 gram

Vårdpedagogik och handledning tar upp de pedagogiska situationer vårdgivaren deltar i med patienter och brukare, närstående och kollegor. Fokus sätts på vårdgivaren som pedagog och handledare och hur kommunikationen och samtalet stödjer denna roll.

Utmärkande drag
– Varje kapitel inleds med en situationsbeskrivning från en verksamhet inom vård och omsorg. Detta för att fördjupa förståelsen
– De viktigaste begreppen finns listade i början av varje kapitel
– Aktiverande uppgifter och självskattningsuppgift till varje kapitel
– Åtskilliga fallbeskrivningar

Genomgående beskrivs handledningens bärande roll som kunskapsutvecklande process utifrån kunskap, kompetens och lärande. Boken fördjupar förståelsen genom att enkelt presentera relevanta teorier och begrepp inom pedagogik, kommunikation, handledning och samtalsmetodik. I boken finns rikligt med exempel från olika områden inom vård och omsorg. Läsaren involveras därmed i den yrkesverklighet som gäller för personalen.

Varje kapitel avslutas med studieuppgifter som har en progression enligt kunskapskraven för kursen. Vårdpedagogik och handledning är skriven för gymnasiekursen med samma namn men är lika användbar i samband med kompetensutveckling för personal inom vård och omsorg.

Om författarna
Rune Johansson är chef inom habilitering. Han har lång erfarenhet inom rehabilitering och habilitering, akutsjukvård och kommunal verksamhet.
Lars Skärgren är pedagog och har arbetat som rektor och utbildningschef inom vuxenutbildning. Han har även arbetat med handledning inom socialtjänst och med personalfortbildningar.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Vårdpedagogik och handledning
av Rune Johansson, Lars Skärgren

Kurs:

Vårdpedagogik och handledning