Vårdpedagogik och handledning

Författare: Agneta Blohm, Hannu Sparre
Häftad (flexband)
Språk: Svenska
Antal sidor: 128
Utg.datum: 2012-08-15
Förlag: Sanoma Utbildning
Dimensioner: 245 x 175 x 10 mm
Vikt: 330 g
ISBN: 9789152314265

Vårdpedagogik och handledning beskriver hur vård- och omsorgspersonal kan hjälpa en person att lära sig hantera olika vård och egenvårdsuppgifter. I boken beskrivs också hur handledaren hjälper eleven att lära sig praktiska färdigheter och ett etiskt förhållningssätt under sitt lärande på arbetsplatsen, APL. Kunskaper om kommunikation går som en röd tråd genom boken. Berättelser tränar elevens förmåga att reflektera över vilka pedagogiska behov som finns i vård- och omsorgssituationer samt hur undervisning eller handledning ska anpassas till den enskildes behov och förutsättningar.

 

Vårdpedagogik och handledning
av Agneta Blohm, Hannu Sparre

Kurs:

Vårdpedagogik och handledning