Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – Norrtälje kommun

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Tiohundraförvaltningen i Norrtälje kommun att genomföra utbildningen Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, för skötare som jobbar inom socialpsykiatrins boende inom TioHundra.

Utbildningen omfattar en heldags utbildning, genomförs digitalt via teams eller i lokaler som Uppdragsgivaren tillhandahåller med säkerhetsavstånd, enligt rekommendationer och riktlinjer. Utbildningen fokuserar bland annat på:

  • Vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna
  • Centrala begrepp som t.ex. theory of mind, exekutiva funktioner m.m.
  • Strategier
  • Samsjuklighet
  • Beroende
  • Bemötande och metoder -att förstå varför de behövs och hur de kan anpassas till individen.
  • Att arbeta med ett evidensbaserat förhållningssätt
  • Etiska dilemman

Arbetsformen för denna utbildning är teori blandat med samtal och reflekterande moment.

 

Läs mer om liknande koncept