Niclas skapade rörelseglädje och gemenskap för alla oavsett förmåga

Alla ska ges möjligheten att motionera. Men så såg det inte riktigt ut när Niclas Wennerlund sökte efter löparträning åt sin funktionsnedsatta dotter. Då startade han en egen träningsgrupp – Bara vanlig som nu har blivit en rörelse med aktiviteter på 15 platser i Sverige och med ett 30-tal engagerade volontärer som håller i träningen. För att få mer ”kött på benen” och lära sig mer om ledarskap i kombination med träning studerade Niclas utbildningen Personlig tränare och Hälsocoach på KompetensUtvecklingsInstitutet.

– Det var en otroligt nyttig utbildning, jag använder mig mycket av det jag lärde mig om ledarskap i mitt nuvarande yrke. Och faktaböckerna vi hade under utbildningen har jag fortfarande stor nytta av.

Niclas läste utbildningen för att lära sig hur han skulle kunna träna funktionsnedsatta. Under utbildningen fick han bland annat kunskap om MI och KASAM. MI står för Motiverande samtal och är en evidensbaserad metod där man använder empatisk kommunikation och ett respektfullt förhållningssätt som skapar goda relationer, främjar delaktighet och samarbete. Utgångspunkten är att varje individ har styrkor och resurser inom sig, som hen ska ges möjlighet att använda och utveckla vidare. KASAM står för Känsla för sammanhang och det är just det Niclas vill att personerna de tränar ska känna.

– Träningsträffarna handlar även om att bygga upp deras självkänsla och träffa kompisar.

Läsa i klassrum eller på distans

Utbildningen Personlig tränare och Hälsocoach läses under ett år och man kan välja mellan att läsa på distans eller klassrum. Niclas började läsa på distans men hoppade sen över till klassrum. Han tycker att det var roligare och lättare att ha klasskamrater att träffa och studera med. Han är även nöjd med läraren.

– Läraren var otroligt engagerad och de märktes att han tyckte om att lära ut. Hans engagemang smittade av sig.

De personer som tränar med Bara vanlig har olika funktionsnedsättningar, det kan handla om människor i permobil och de som har autism. Deltagarna kan välja om man vill springa, gå eller rulla i motionsspåret och de har alltid en stödperson med sig i form av tex en förälder eller kompis. Åldersspannet är stort, den yngsta deltagaren är 5 år och den äldsta 55 år. Träningen inleds med en gemensam uppvärmning som de får bestämma själva, och det kan bli allt mellan 10 sekunder till 10 minuter.

– Det roligaste med mitt arbete är att se personer som kanske aldrig har rört sig göra det och ge dem möjligheten att själva får bestämma sig egen träning. Det ger mig en wow-känsla.

Niclas har utvecklat en egen metod som alla hans volontärer använder sig av: Bara vanlig-metoden. Den stödjer sig på modern forskning inom neurovetenskap, MI och Self determination therory (känna samhörighet att få vara en del av gänget) samt att man själv får bestämma sin egen träning. De är ensamma om att jobba på det sättet i Sverige. De arbetar även enligt FN:s barnkonvention som blir lag år 2020 i Sverige.

Ryktet har spridit sig

Ryktet om Bara vanlig har spridit sig långt utanför Sveriges gränser. I november kom Al Jazira (det fjärde största nyhetskanalen i världen) och filmade hans verksamhet. Niclas har även varit nominerad till Årets eldsjäl och till Visa vägen-priset som ges ut av Samhall. Men han nöjer sig inte där. Närmsta målet är att bli rikstäckande och att Niclas ska kunna försörja sig helt på sin verksamhet. Och han har en plan för hur han ska nå dit.

– Det handlar om att ligga i och inte ge sig.

Läs mer om utbildningen Personlig tränare och Hälsocoach