Nivåtest för Svenska som andraspråk

Är du osäker på om dina kunskaper i svenska räcker för att läsa på Komvux? Testa dina kunskaper med nivåtest

Testet visar hur mycket du kan. Testet tar cirka två timmar. Testresultat och startnivå får du några dagar efter avslutat test.

Svenska som andraspråk (SAS) för dig som:
Saknar betyg i ämnet
Har VG, B eller C från sfi, kurs D

Läs mer