99% nöjda deltagare på årets rikskonferens Kvalitet i förskolan

Årets tema visade sig var angeläget och vi var över 180 deltagare som gjorde årets rikskonferens Kvalitet i förskolan till en intressant och lyckad dag. 99% av deltagarna uppgav i utvärderingen att de var nöjda med konferensen och våra föreläsare fick alla höga betyg.

Under konferensen som genomfördes den 15 oktober fokuserade vi på förskolans kvalitetsarbete och att synliggöra barns utveckling och lärande. Intresset för konferensen var mycket stort och den blev tidigt fullbokad. Vi vill tacka årets moderator Siv Sagerberg som skickligt guidade oss igenom dagens intressanta föreläsningar.

Under dagen fick vi ta del av Gunilla Dahlberg som så målande lyckades beskriva de processer som utvecklar barns kognitiva förmåga för lärande och belyste värdet av lyssnandets konst. Med hög igenkänningsfaktor beskrev Maria Klasson under eftermiddagen hur betydelsefulla miljöer kan vara för både barn och pedagogers kreativa förmåga. Som avslutning fick vi ta del av Margareta Öhman som genom sitt underhållande och lysande scenspråk förmedlade viktiga insikter om hur pedagogers förhållningssätt spelar stor roll för barnens lek och förhållande till varandra samt samarbetsförmåga. Något annat som uppskattades var Ann-Sofie Erikssons praktiska övning som illustrerade svårigheterna med att förmedla information.

Ett stort tack till alla konferensdeltagare. Vi hoppas att få se er alla på nästa års konferens 2015!

Barn är inga projekt – de är människor!

kvalitet-forskolan-registrering

kvalitet-forskolna-mingel-2

kvalitet-forskolan-forelasning-1

kvalitet-forskolan-forelasning-2

kvalitet-forskolan-mingel-1

kvalitet-forskolan-mingellunch