Västerås stad- Psykisk ohälsa inom LSS

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Västerås stad att genomföra utbildningen Psykisk ohälsa hos personer inom LSS-verksamhet för personal som arbetar inom LSS, personlig assistans och primärvården.

Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller teori som varvas med samtal och reflektioner.

Den här utbildningen ger deltagarna kunskaper och ökad förståelse för vad psykisk ohälsa innebär för dessa personer och hur man kan förhålla sig, stödja och underlätta.

Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››