Nyheter från KUI Vuxenutbildning i Stockholm, hösten 2015

Vi öppnar ny utbildningslokal på Medborgarplatsen!

I augusti öppnar vi en ny utbildningslokal på Medborgarplatsen. Dit finns många bra kommunikationsvägar med både tunnelbana, buss och pendeltåg. Adress: Medborgarplatsen 25, trapphus C, Göta Arkhuset. Läs mer ››

Nya namn på nivåerna

Efter direktiv från kommunerna så har vi bytt namn på nivåerna i våra kurspaket. Nivå 1, 2 och 3 heter nu A-nivå, B-nivå och C-nivå. Se uppdaterad utbildningskatalog.

Nya kursordningar i kurspaketen

Vi har nya kursordningar i våra kurspaket, se infoblad eller uppdaterad utbildningskatalog.

  • Vård- och omsorgsutbildningen – nya kurser i kurspaketen
  • Barn- och fritidsutbildningen – ny kursordning i kurspaketen och två inriktningar på C-nivå (Pedagogiskt arbete, Socialt arbete/funktionsnedsättning)
  • Friskvård- och hälsoutbildning – består av 800 poäng (tidigare 1000 poäng)