Nytt utbildningskoncept – Genus, etnicitet och jämställdhet i äldreomsorgen

I dag ser äldreomsorgens personalgrupp allt mer varierad ut. Hur kan vi ta tillvara medarbetarnas olika styrkor och erfarenheter och på så sätt leda mångfald och arbetet kring genus, etnicitet och jämställdhet?

Öppen utbildning, Stockholm 24 november.

Under utbildningen lyfter vi dessa frågor ur såväl ett teoretiskt som ur ett vardagslivsperspektiv. Vi diskuterar möjligheter och utmaningar, där målet är att kursdeltagarna skall öka sina kunskaper och ges verktyg att arbeta kring mångfald, genus, etnicitet och jämställdhet.

Läs mer om hela utbildningen här ››