Nytt utbildningskoncept – Språk och kommunikation i den sociala dokumentationen

Språk och kommunikation i den sociala dokumentationen inom vård och omsorg – för dig med svenska som andraspråk

Inom vård och omsorg arbetar ofta personal med ett annat modersmål och med svenska som sitt andra språk. Behovet av ökade kunskaper i det svenska språket är därför stort. För att arbeta inom vård- och omsorg krävs det att man både kan tala och dokumentera i det svenska språket. Utbildningen språk och kommunikation i den sociala dokumentationen syftar till att ge dig med svenska som andraspråk verktygen du behöver.

Läs mer ››