Ockelbo kommun – Bemötande och förhållningssätt

Ockelbo kommun har gett Kompetensutvecklingsinstitutet i uppdrag att genomföra utbildningen Bemötande och förhållningssätt. Utbildningen vänder sig till personal inom LSS & Socialpsykiatri.

Arbetsformen för utbildningen är teori blandat med dialog samtal och reflektioner. Kompetensutvecklingsinstitutet tillhandahåller lokalen där utbildningen äger rum.

Exempel på innehåll i utbildningen:
• Gemensam syn på vad ett gott bemötande innebär
• Samsyn kring värdegrund & etik
• Förståelse för kommunikationens betydelse
• TBA – Tillämpad beteendeanalys för att förstå och förändra beteenden

Läs mer om grundkonceptet

Är du intresserad av denna utbildning?

Kontakta oss för mer information och offert
Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››