Om arbetsmarknadsutbildning

Vad är en arbetsmarknadsutbildning?

En arbetsmarknadsutbildning är en kort, yrkesinriktad utbildning till yrken där det är brist på utbildad personal. Vilka arbetsmarknadsutbildningar som är aktuella beror på hur arbetsmarknaden ser ut. Utbildningen syftar till att öka din möjlighet att få ett arbete och underlätta för arbetsgivarna att få arbetskraft med rätt kompetens.

Som arbetssökande kan du få utbildning inom ett yrke där efterfrågan på utbildad personal är stor. Om du är arbetslös eller riskerar att bli det kan du ta del av en arbetsmarknadsutbildning som är anpassad efter arbetsmarknadens behov. Under utbildningen får du den kompetens som du behöver för att få ett jobb. Du får en yrkesutbildning som arbetsgivarna vill att du ska ha och som de letar efter.

Du måste vara inskriven hos Arbetsförmedlingen för att ta del av en arbetsmarknadsutbildning. Utbildningen är kostnadsfri och ger dig rätt till aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan.

Sedan starten 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet fokuserat utveckling och kompetens inom några av samhällets viktigaste områden – vård, omsorg och förskola. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.