Certifierat Vård- och omsorgscollege

KompetensUtvecklingsInstitutet är certifierat Vård- och omsorgscollege i Uppsala, Sandviken, Linköping, Västra Kronoberg, Västerås och Eskilstuna.

vo-college-uppsala_616x230px

vo-college-gavleborg_616x230px

vo-college-vastmanland_616x230px

vo-college-kronoberg_616x230px

För att få använda namnet Vård- och omsorgscollege och logotypen ska man uppfylla ett antal kvalitetskriterier och bli godkänd av föreningen Vård- och omsorgscollege.

Vad är Vård- och omsorgscollege?

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. De utbildingar som ingår är Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet socialt arbete med inriktining mot funktionsnedsatta.

Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb. Redan anställda får utveckling i sitt arbete. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsstämpel. Det finns 20 regionala och 80 lokala college. I varje regionalt college finns en samordnare som har ett övergripande ansvar för verksamheten i sin region.

Läs mer om Vård- och omsorgscollege ››